medewerkers

medewerkers

ETZ 2017

Ad van Kuyck studeerde theologie/filosofie, zorgethiek, management voor de non-profitsector en is klinisch pastoraal gevormd. Hij was werkzaam in onderwijs, krijgsmacht, welzijnswerk, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en basispastoraat. Hij werkt momenteel als geestelijk verzorger en ethicus in de gezondheidszorg en ouderenzorg. 

Ad is lid van de VGVZ, Vereniging van Geestelijk Verzorgers en SKGV, Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers.
***

02-02-2010 5

Anton Braat is van huis uit maatschappelijk werker. Hij is praktisch geschoold in het voorgaan in afscheidsvieringen  en het aandacht geven aan mensen in een rouwproces. Hij heeft hierin jarenlange ervaring binnen het basispastoraat van de Vijf Heiligen Parochie van Drimmelen.

 

 

ppppppppppp

 

k

De medewerkers van ZINTHIEK ZORGGELUK zijn;
• in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag;
• reanimatie en AED certificaat en
• zijn aangesloten bij een erkende klachtenregeling voor medewerkers in de zorg, die voorziet.in een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie.

De medewerkers van ZINTHIEK ZORGGELUK hebben minimaal een MBO genoten en hebben affiniteit met zorgverlening. 

 

Reacties zijn gesloten.