mantelzorg via Wmo

Mantelzorg via Wmo 2015 (overeenkomst verlengd juli 2019)

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

(WMO): HULP IN NATURA

Meldt u zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, zodat u thuis kunt blijven wonen? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. De uitslag van het onderzoek bepaalt of u ondersteuning kunt krijgen vanuit de WMO. Wanneer blijkt  dat u onvoldoende zelfredzaam bent of niet goed kunt meedoen in de maatschappij en ook uw netwerk niet kan bijdragen, dan is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de WMO te bieden. Wanneer de zorg wordt ingekocht via de WMO wordt door de gemeente alles geregeld.

 

k

ZINTHIEK  heeft per 1 september 2017 haar diensten uitgebreid met ondersteunende mantelzorg.

ZINTHIEK ZORGGELUK wil begeleiding  op maat leveren tussen 07.00 en 23.00 uur op alle dagen van de week.

Zij wil aanvullende mantelzorg bieden in de thuissituatie en aan mensen wonend in een zorginstelling (intramuraal) voor het een op een moment en extra aandacht.

Aan de hand van een vragenlijst wordt de behoefte van (extra) mantelzorg geïnventariseerd.

 

logo zinthiek

Drimmelen
Noord Brabant

T 06-57563372
E info@zinthiek.nl
I www.zinthiek.nl

Rabo: 1705.36.718
IBAN: NL92RABO0170536718
BIC: RABONL2U

KvK: 54416957
Btw: NL032927642B01

 

 

Reacties zijn gesloten.