zorggeluk

logo zinthiek

 

ZINTHIEK  heeft per 1 september 2017 haar diensten uitgebreid met ondersteunende mantelzorg.

ZINTHIEK ZORGGELUK wil begeleiding  op maat leveren tussen 07.00 en 23.00 uur op alle dagen van de week.

Zij wil aanvullende mantelzorg bieden in de thuissituatie en aan mensen wonend in een zorginstelling (intramuraal) voor het een op een moment en extra aandacht.

Aan de hand van een vragenlijst wordt de behoefte van (extra) mantelzorg geïnventariseerd.

pa op de piano

Bij aanvullende mantelzorg valt te denken aan:

begeleiding: dagstructuur,
zelfredzaamheid, persoonlijk vervoer
en begeleiding naar arts,
ziekenhuis, familie, winkel,
pedicure, respijtzorg  en ontlasten
van de eventueel reeds bestaande
mantelzorg;

ontspanning en vrijetijdsbesteding:
regelen en begeleiden van
kerk(hof)bezoek, culturele uitstapjes
of familiebezoek en gezelschap;

thuisgemak: helpen bij licht
huishoudelijke werkzaamheden,
administratie, planning
afspraken.

De medewerkers van ZINTHIEK ZORGGELUK zijn;
• in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag;
• reanimatie en AED certificaat en
• zijn aangesloten bij een erkende klachtenregeling voor medewerkers in de zorg, die voorziet in een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie.

De medewerkers van ZINTHIEK ZORGGELUK hebben minimaal een MBO genoten en hebben affiniteit met zorgverlening.
Daarbij wordt zoveel mogelijk een en dezelfde begeleider gekoppeld aan de zorgvrager.
Persoonlijk vervoer tijdens  mantelzorg met gebruik van auto van begeleider is mogelijk.
Voor mantelzorg kunt u zich wenden tot ZINTHIEK ZORGGELUK.
T 0657563372

 

 

logo zinthiek

Drimmelen
Noord Brabant

T 06-57563372
E info@zinthiek.nl
I www.zinthiek.nl

Rabo: 1705.36.718
IBAN: NL92RABO0170536718
BIC: RABONL2U

KvK: 54416957
Btw: NL032927642B01

 

 

Reacties zijn gesloten.